exact
28 مرداد 1401 - 21:06

اتفاق عجیب در دیدار هوادار - نفت مسجد سلیمان

دیدار هوادار - نفت مسجد سلیمان، با اتفاقی عجیب همراه شد. دیدار هوادار - نفت مسجد سلیمان، امشب با اتفاقی عجیب همراه شد. داور در شرایطی که در ۱۵ دقیقه ۲ کارت زرد به میلاد باقری نشان داده بود، او را از زمین مسابقه اخراج نکرد. باشگاه خبرنگاران جوانورزشیفوتبال و فوتسال
شناسه خبر: 621367